Koučink v angličtině» Akce / události

V individuálních setkáních, osobních nebo přes Skype, Vás učím dobře komunikat v anglickém jazyce.

Vaše požadavky a cíle mohou být:
 • Prezentovat se s jistotou a sebevědomím
 • Efektivně komunikovat s partnery, klienty, nadřízenými
 • Umět prosadit svůj nápad, své řešení
 • Najít odvahu, odstranit bloky a obavy
 • Asertivně komunikovat své potřeby a požadavky
 • Volit pozitivní přístup, budovat zdravé vztahy, mít dobrý mindset
 • Umět říct ANO příležitostem, NE frustraci, dobře vyjednávat
 • Jednat s druhými na základě vzájemných dohod, místo očekávání
 • Praktikovat modelové situace a zlepšovat se v projevu
Osobní schůzky a Skype sezení.
Časový plán a cena na individuální dohodě.

Zavolejte teď!

Petra je mládá profesionální koučka s mezinárodními zkušenostmi. Žila patnáct let v Lodnýně a pracovala pro European Medicines Agency (kontrola léčiv pro EU market). Petra má certifikaci kouče z Londýna a dále se učí a pracuje s kouči z UK a USA. Momentálně žije v ČR, blízko Příbrami.

Tel: 607 279329, info@petraslade.com
----------------------------------------------------

Coaching in English

I teach people in businesses to communicate well in English.

Individual work with a personal coach Petra Slade.

Your requirements and goals could be:
 
 • Present yourself with confidence and certainty
 • Communicate effectively with partners, clients, superiors
 • Put across your idea or solution
 • Assertively communicate your needs and requirements
 • Adopt positive approach and mindset, build healthy relationships
 • Find courage, eliminate limits andfears to stand up 
 • Learn to say YES to opportunities, NO to frustration, negotiate well
 • Create mutual agreements with others instead of expectations
 • Simulate situations and conversations to improve self-expression
Face to face or Skype sessions, time plan and price to be agreed

Call me now! 


Petra is a young professional coach with international experience. She lived in London for 15 years and worked for the European Medicines Agency (regulatory body for authorising medicines for the EU market). Petra trained as a coach in London and  worked with UK and US coaches to further develop her skills.She currently lives in Czech Republic near Příbram.

Tel: 607 279329, info@petraslade.com

 
Koučink v angličtině
2018 ....... 2024 © petraslade.com
webdesign | websystem | KAO.cz